Ayuntamiento de
Etxarri Aranatz
EUS  |  CAS

10/01/2020

CONVOCATORIA A SESIÓN PLENARIA 15/01/2020
EGUNA/ Día: 2020KO URTARRILAREN 15EAN,  ASTEAZKENA
                      15 de enero de 2020, miércoles
ORDUA/ Hora:   19:00etan / 19:00 horas
BILTZAR MOTA/Tipo sesión:   OHIKO OSOKO BILKURA / Sesión plenaria ordinaria
 
AZTERGAIAK
 
1.                  AURREKO AKTAK ONARTU: 2019/10/04; 2019/10/21; 2019/11/08; 2019/12/12
Aprobación actas anteriores: 04/01/2019; 21/10/2019; 08/11/2019; 12/12/2019.
2.                  ALKATEAREN EBAZPENAK
Resoluciones de Alcaldía
3.                  2019/383. ALKATEAREN EBAZPENA BERRETSI: BERNOAKO GALTZADA
Ratificar la Resolución de Alcaldía 383/2019: Calzada de Bernoa
4.                  2020KO EGUTEGIA ETA EGUN BALIOGABEAK
Calendario laboral y días inhábiles 2020
5.                  2020ko ZERGA TASAK ONARTZEA
Aprobación tipos impositivos 2020
6.                  2020ko TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK ONARTU ETA ORDENANTZA FISKALEN ALDAKETAK HASIERA BATEZ ONARTZEA
Aprobación tasas y precios públicos 2020 y aprobación inicial de la modificación de las Ordenanzas Fiscales
7.                  JARDUERA SAILKATUETARAKO, OBRETARAKO ETA ERA GUZTIETARAKO JARDUERAK ABIARAZTEKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA ETA AURRETIAZKO KOMUNIKAZIOA EGITEKO PROZEDURAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA HASIERA BATEZ ONARTZEA
Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los procedimientos de declaración responsable y comunicación previa en actividades clasificadas, obras y puestas en marcha de todo tipo de actividades.
8.                  UDAL INBENTARIOA EGUNERATZEA
Actualización inventario municipal
9.                  NUFK-NAFAR OGASUNAREN ARTEKO HITZARMENERA ATXIKITZEA
Adhesión al Convenio FNMC-Hacienda Navarra
10.              2020-2022 ZERGEN KONTROLERAKO PLANA ONARTZEA
Aprobación del Plan de control tributario 2020-2022
Volver al listado
Etxarri Aranatz ezagutu. Sakanaren bihotzean
Sakana Mancomunidad de Sakana UEMA - Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea Udalbiltza Cederna-Garalur Mancomunidad de los Servicios Sociales de Base - Zona de Etxarri Aranatz