Etxarri Aranazko
Udala
EUS  |  CAS

Udalak dituen gutxieneko eskumenak Toki-araubidearen Oinarriak Arautzen Dituen 7/1985 Legearen 25. artikuluan daude zehaztuta:
 

 • a) Hirigintza:  hirigintzaren antolamendua, kudeaketa, gauzatzea eta diziplina. Ondare historikoaren babesa eta kudeaketa.  Babes publikoko etxebitzaren sustapena eta kudeaketa, finantza-iraunkortasunerako irizpideekin.  Eraikuntza mantentzea eta birgaitzea.
 • b) Hiri-ingurumena: batik bat parke eta lorategi publikoak, hiriko hondakin solidoen kudeaketa, eta hiri-eremuetako hots-,argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa
 • c) Edateko uraren etxeko hornidura eta hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua.
 • d) Bide-azpiegiturak eta bere titulartasuneko beste ekipamendu batzuk.
 • e) Gizarte-premia duten egoeren ebaluazioa eta informazioa, eta gizarte-bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pertsonen berehalako arreta.
 • f) Tokiko polizia, babes zibila, suteei aurrea hartzea eta suteak itzatzea.
 • g) Trafikoa, ibilgailuen aparkalekua eta mugikortasuna. Hiri-garraio kolektiboa.
 • h) Tokiko jarduera turistiko interesagarriaren informazioa eta sustapena.
 • i) Azokak, hornidurak, merkatuak, lonjak eta kale merkataritza.
 • j) Herri-osasungarritasunaren babesa.
 • k) Hilerriak eta hileta-jarduerak.
 • l) kirolaren eta kirol-instalazioen nahiz aisialdirako instalazioen sustapena.
 • m) kulturaren eta kultura-ekipamenduen sustapena.
 • n) Nahitaezko eskolatzea betetzeko zaintzan parte hartzea, eta kasuan kasuko hezkuntza-administrazioekin lankidetzan jardutea, ikastetxe berriak eraikitzeko beharrezkoak diren orubeak lor tzeko. Haur-hezkuntza, lehen hezkuntza edo hezkuntza bereziko zentro publikoetara xedaturiko toki-titulartasuneko eraikinen kontserbazioa, mantenua eta zaintza.
 • ñ) Udalerrian bertan, herritarrek informazio- eta komunikazio- teknologien erabilera eraginkorra eta jasangarrian parte hartu dezatela sustatzea.
 • o) Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eta genero-indarkeriaren kontrako jarduerak sustatzea.

 

Horietaz aparte, Etxarri Aranazko Udalak ondoko zerbitzuak eta azpiegiturak ere kudeatzen ditu:

 • Euskararen sustapena.
 • Garapen sozio-ekonomikoa.
 • Generoaren arteko berdintasunaren sustapena.
 • Aniztasunaren sustapena.
 • Musika Eskola.
 • Gaztetxokoa.
 • Haur Ludoteka.
 • Liburutegia.
 • Igerilekua.
 • Hiltegia.
Sakana Sakanako Mankomunitatea UEMA - Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea Udalbiltza Cederna-Garalur Etxarri Aranazko Zonaldeko Oinarrizko Zerbitzuetarako Mankomunitatea