Ayuntamiento de
Etxarri Aranatz
EUS  |  CAS

20/03/2023

PEAU: INVITACION A LA PARTICIPACION CIUDADANA
Komunikazio honen bitartez, ETXARRI ARANAZKO UDAL PLANAREN DETERMINAZIO XEHEKATUEN ALDAKETARAKO HERRI JARDUNKETA PLAN BEREZIKO PROZESURA gonbidatzen zaitugu, 1/2017 Legegintzako Dekretuaren (Lurralde Antolamendua eta Hirigintza) 7.3.artikuluan ezarritakoaren arabera, Hiri Jardunketako Plan Bereziek herritarrek benetan eta eraginkortasunez parte hartuko dute plan horiek egiten eta berrikusten, herritarrek parte hartzeko prozesu aholku-emaile baten bidez, hasierako onespena eman aurretik.
 
Atxikita doan dokumentuaren eremu eta xedeak honako hauek dira:
-Eremu homogeneoen erregulazioan, zehaztu gabe dauden definizioak zehaztea eta praktikan polemika sortu duten zenbait zehaztapen aldatzea. Eraikinetako solairu kopuruari eta haien altuerei dagokie batez ere.
-Eraikuntzaren bolumen baldintzak arautzea, eraikuntza nagusiaren eta eranskin/eraikuntza txikiaren definizioak zehaztuz; izan ere, zenbait kasutan nahasmena eragiten dute.
-Fatxaden konposizio-baldintzetan definitutako zehaztapen estetiko batzuk aldatzea, hala nola: fatxada Nagusia, sarbidea, hutsuneak eta barne-bolumenak:
 
Pro medio de esta comunicación, realizamos la invitación AL PROCESO DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN CIUDADANA PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES PORMENORIZADAS DEL PLAN MUNICIPAL DE ETXARRI ARANAZ, según lo establecido en el art. 7.3 del Decreo Legislativo 1/2017 (Ordenación del Territorio y Urbanísmo), los Planes Especiales de Actuación Urbana participarán real y eficazmente en su elaboración y revisión, a través de un proceso consultivo de participación ciudadana, previo a su aprobación inicial.
 
Los ámbitos y fines del documento que se adjunta son los siguientes:
- En la regulación de ámbitos homogéneos, definir definiciones pendientes y modificar algunas determinaciones que en la práctica han generado polémica. Se refiere principalmente al número de plantas de los edificios y a sus alturas.

- Regular las condiciones volumétricas de la edificación, especificando las definiciones de edificación principal y de anejo/edificación menor, que en algunos casos inducen a confusión.
- Modificación de algunas determinaciones estéticas definidas en las condiciones compositivas de las fachadas, tales como la Fachada Principal, el acceso, huecos y volúmenes interiores:

 


TOKIA/Lugar: ETXARRI ARANAZKO UDALA

 EGUNA/Día: MARTXOAK 22 de marzo

ORDUA/Hora: 17:00etan

 

DOCUMENTACIÓN

Volver al listado
Etxarri Aranatz ezagutu. Sakanaren bihotzean
Sakana Mancomunidad de Sakana UEMA - Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea Udalbiltza Cederna-Garalur Mancomunidad de los Servicios Sociales de Base - Zona de Etxarri Aranatz