Etxarri Aranatz

2014KO EKITALDIKO KONTUEN HASIERAKO ONESPENA

2015eko maiatzaren 5ean egindako bilkuran, Etxarri Aranazko Udal Kontuen Batzorde Bereziak, Kontu hartzaileak 2014ko kontuak azaldu eta espedientea ikusita, erabaki du:

1.-Aldeko txostena ematea Udalaren 2014ko ekitaldiko kontu Orrokorrari.

2.-Horiek guztiak jendaurrean egonen dira udal idazkaritzan, hamabortz egun baliodunean, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 273. artikuluan eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 242. artikuluan xedatuari jarraituz, bidezkotzat jotzen diren erreklamazio, kexa eta oharrak egin daitezen.

ETXARRI ARANAZKO UDALA
Kale Nagusia 10 · 31820   Etxarri Aranatz [NAFARROA] · T. 948 460 004 · F. 948 460 586 · udala@etxarriaranatz.eus